Skip to content

Studies in Law – No. 1 (34), 2024

Studia Prawnicze 2024 Nr 1 (34)

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Słowo wstępne
Published online: 13 Juni 2024

Nowe technologie w kontekstach prawnych / New Technologies in the Legal Context
Wojciech Załuski
Prof., Jagiellonian University
The Right to Privacy. Its Value in a Technologically Developed Society
Published online: 13 Juni 2024

Anna Wilk
dr hab., prof. AWSB, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
Prawne aspekty funkcjonowania sklepów autonomicznych
Published online: 13 Juni 2024

Piotr Wyjadłowski
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Regulacje prawnopodatkowe w kontekście nadania osobowości prawnej sztucznej inteligencji
Published online: 13 Juni 2024

Agata Ziobroń
MA, Maria Curie-Skłodowska University
Political deepfake. Remarks de lege lata and postulates de lege ferenda
Published online: 13 Juni 2024

Inne artykuły / Other articles
Tomasz Srogosz
dr hab., prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Skutek standardów Codex Alimentarius w krajowych porządkach prawnych w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Słowacji
Published online: 13 Juni 2024

Rafał Czachor
dr hab., prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Ustrój sądownictwa konstytucyjnego w państwach autorytarnych. Analiza porównawcza przypadku republik Azji Środkowej
Published online: 13 Juni 2024

Joanna Uliasz
dr, Uniwersytet Rzeszowski
O istocie zasady przedstawicielstwa oraz wybranych aspektach gwarancji w sprawowaniu mandatu parlamentarnego
Published online: 13 Juni 2024

Patryk Grochowski
student V roku, Uniwersytet Warszawski
Konwersja postępowania sądowego na postępowanie przed sądem polubownym – skuteczna reklama arbitrażu?
Published online: 13 Juni 2024

Recenzje • sprawozdania • varia / Book Reviews • Reports • Varia
Tomasz Srogosz
dr hab., prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Emily Jones, Feminist Theory and International Law. Posthuman Perspectives, Routledge, Abington–New York 2023, ss. 204
Published online: 13 Juni 2024

Wręczenie prof. dr. hab. Konradowi Kohutkowi aktu nominacyjnego przez prezydenta RP Andrzeja Dudę
Published online: 13 Juni 2024

Fotorelacja z jubileuszu prof. dr. hab. Tadeusza Biernata na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 15 maja 2024 r.
Published online: 13 Juni 2024

Filip Rekucki-Szczurek
mgr, Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z wieczoru autorskiego dr Aleksandry Partyk wokół książki Czy sędziowie mają intuicję? Przyczynek do rozważań o sędziowskich mechanizmach decyzyjnych
Published online: 13 Juni 2024

Agnieszka Mazur
studentka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Natalii Karoliny Solarskiej
Published online: 13 Juni 2024

Download Full Issue