Skip to content

Studies in Law – No. 1 (32), 2023

Studia Prawnicze 2023 Nr 1 (32)

Mariusz Załucki
Professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
A word from the editor
Published online: 18 July 2023

Mariusz Załucki
Professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Towards the maintenance nature of the legitim? Some comments on the new Polish regulation
Published online: 18 July 2023

Rafał Adamus
Professor, University of Opole
Pytanie o dopuszczalność „złotego głosu” członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Published online: 18 July 2023

Andrzej Marian Świątkowski
Professor, Jesuit University Ignatianum in Krakow
European Right to Information and Consultation Employees and Employers
Published online: 18 July 2023

Paweł Czarnecki
PhD, Jagiellonian University
Zabójstwo w afekcie (148 § 4 k.k.) z perspektywy dowodowej i statystycznej
Published online: 18 July 2023

Michał Stachurski
PhD, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – oddział w Krakowie
Ustawowe obowiązki rektora uczelni. Perspektywa prawno-etyczna
Published online: 18 July 2023

Kinga Piwowarska
PhD, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
The Impact of Abandoning Fossil Fuels and the Development of Renewable Energy on the Global Labor Market
Published online: 18 July 2023

Marcin Hamielec
Master, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Realizacja czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do parlamentu w państwach byłej Jugosławii. Ujęcie prawnoporównawcze
Published online: 18 July 2023

Michał Gubernat
Master
Odwołanie od decyzji konsula RP w sprawach wizowych – podstawy właściwości rzeczowej sądów administracyjnych na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego
Published online: 18 July 2023

Adrian Woźniak
Master
Wolność zgromadzeń w Polsce w początkowym okresie pandemii COVID-19
Published online: 18 July 2023

Grzegorz Kościelniak
Master, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Konstytucyjna regulacja instytucji wywłaszczenia w Polsce – konstytucyjne warunki dopuszczalności wywłaszczenia
Published online: 18 July 2023

Glosa
Adam Jerzy Białas
Associate Professor, Medical University of Łódź
Ochrona dobrego imienia jednostki samorządu terytorialnego a prawo do wolności wypowiedzi – glosa aprobująco-krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2021 r., III CSKP 18/21
Published online: 18 July 2023

Recenzje, sprawozdania, varia
Rafał Czachor
Associate Professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Ngoc Son Bui, Constitutional Change in the Contemporary Socialist World, Oxford University Press, Oxford 2020, ss. 384
Published online: 18 July 2023

Aleksandra Partyk
PhD, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Sprawozdanie z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Pawła Klimka
Published online: 18 July 2023

Download Full Issue