Skip to content

Studies in Law – No. 2 (25), 2019

Aleksandra Partyk
Opening comment

Artykuły i studia
Grzegorz Krawiec
dr hab., prof. UP w Krakowie
Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka osób tej samej płci pozostających w związku [in polish]

Iga Bałos
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Trenowanie wybranych modeli sztucznej inteligencji a uprawnienia twórców [in polish]

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Legitim 2.0., czyli o robocie przyszłości… rozstrzygającym spory zachowkowe [in polish]

Kamil Szpyt
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Czy bity są życiem, a śmierć to dopiero początek? Cywilnoprawne implikacje śmierci człowieka związane z rozwojem mind uploadingu [in polish]

Beata Więzowska-Czepiel
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sztuczna inteligencja w arbitrażu - wsparcie dla arbitrów w procesie podejmowania decyzji [in polish]

Marzena Czochra
mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Damian Bar
mgr, Uniwersytet Rzeszowski, Sąd Rejonowy w Jarosławiu
Śmierć pacjenta wywołana zastosowaniem sztucznej inteligencji w technologiach medycznych - analiza prawnokarna [in polish]

Grzegorz Urbanik
mgr, radca prawny
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazd autonomiczny w kontekście art. 446 kc [in polish]

Paweł Klimek
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Małopolsko-śląska akcja pomocy w wypełnianiu tzw. PIT-ów, jako przykład przedsądowej i quasi-przedsądowej pomocy prawnej w obliczu reformy wymiaru sprawiedliwości [in polish]

Lucyna Kinecka
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kierunki reformy kontroli skarbowej i ich wpływ na sytuację podatnika [in polish]

Rafał Laskowski
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej: różnorodność czy jednolitość jej celów? (cz. II) [in polish]

Artur Ingram
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bloger jako przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [in polish]

Glosy
Katarzyna Sikora
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Definicja uprawnienia droit de suite. Odpowiedzialność z tytułu prawa odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu. Glosa do wyroku SA w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r., V ACa 473/18 [in polish]

Mariusz Hajduk
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 2017 r., sygn. akt: I FSK 889/15, Lex nr 2279358 [in polish]

Sprawozdania, varia, recenzje
Julia Stanek
dr hab., prof. nadzw., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Studencka Poradnia Prawna KAAFM – podsumowanie roku akademickiego 2018/2019 oraz najnowsze projekty [in polish]

Agnieszka Kubiak-Cyrul
dr, prodziekan WPAiSM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w naukach prawnych dla Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [in polish]

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kamil Szpyt
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawna problematyka śmierci człowieka w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji", Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 21–22 października 2019 r. [in polish]

Karol Kwaśniak
student, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rola samorządu studenckiego w życiu akademickim [in polish]

Lista recenzentów artykułów publikowanych w 2019 r.
Call for papers
Zapowiedzi

Download Full Issue