Studies in Law – No. 1 (16), 2015

From the Editors .....1

Articles and Studies
Jan Widacki
Professor, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Defender vs expert witness opinion in a criminal procedure [in polish] .....5

Henriett Rab
PhD. Associate Professor, University of Debrecen Faculty of Law, Hungary
Does human resource management correlate with flexible employment? .....21

Katarzyna Bagan-Kurluta
Professor, University of Białystok
Conclusion of marriage by foreigners. Changes in legislation regarding marital status [in polish] .....31

Krisztián Szabó
PhD. Associate Professor, University of Debrecen Faculty of Law, Hungary
Societal questions of witness protection in Hungary .....41

Beata Więzowska-Czepiel
PhD, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
The periods for making a claim or exercising a right under the statutory warranty for legal defects following the amendments to the Civil Code introduced under the Consumer Rights Act of 30th May 2014 [in polish] .....57

Volodymyr Bogoslavets
PhD, licensed practicing lawyer, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Features of Obligations Pertaining to Legal Services Delivery in the Light of Ukrainian Law and Practice .....73

Piotr Rosiak
Doctoral Student, University of Białystok
The criminal character of the institution forfeiture of article 412 of the Civil Code [in polish] .....87

Anita Curzydło
Doctoral Student, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
The legal status of housing communities [in polish] .....101

Lilla Kula
Doctoral Student, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Legal adviser and court mediator
Mediation is an alternative method used in finding solutions to disputes in the Polish law system [in polish] .....113

Glosses
Rafał Bernat
Doctoral Student, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Effects of the classification of the car (of intra-Community acquisition of goods purchased in frames) as load-carrying on land of the excise tax (GLOSS to the verdict of Provincial Administrative Court in Olsztyn from 19th march 2014, I SA/Ol 202/14) [in polish] .....139

Agnieszka Baran
Applicant attorney, Rzeszow District Bar Council
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2014 r., sygn.akt. V CSK 109/13 [in polish] .....147

Michał Swaldek
Department of Law, Administration and International Relations, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Charakter prawny wyroku sądu cywilnego stwierdzającego nieważność uchwały sprzecznej z ustawą podjętej przez wspólników sp. z o. o. lub walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej oraz rodzaj wadliwości, którą objęta jest taka uchwała [in polish] .....157

Book Reviews, Reports, Varia
Łukasz Kołodziejczyk
Doctoral Student, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Maciej Giaro, Zawarcie umowy w trybie aukcji internetowej, [Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2014, 198 s.] [in polish] .....169

Arkadiusz Stosur
Doctoral Student, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Tadeusz Skoczny, Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji. CARS. Podręcznik i monografie 10, [Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, 484 s.] [in polish] .....177

Katarzyna Jasińska
PhD, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Sprawozdanie z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Igi Bałos-Stoczewskiej [in polish] .....181

Elżbieta Jabłońska
Doctoral Student, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Miejsce zdarzenia” [in polish] .....185

Download Full Issue